Inkeri kirjojen kauppa

Inkeri-kirjoja netistä

Tilaukset sähköpostitse koivujatahti@inkeri.fi tai puhelimitse 040 746 8393. Kesäisin kirjoja on saatavilla myös Mooses Putron kotimuseolta. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään toimistuskulut, jotka vaihtelevat kirjan painon mukaan.

Kytevät hiilet. Runoja menetetyltä kotimaalta. 15 €

Yli 90-vuotiaana esikoisteoksensa Paimenpoika Inkeristä julkaissut sosiaalineuvos Eero Pitkänen kirjoitti koko ikänsä myös runoja, haaveellisia rakkauden ylistyksiä, kaipuun tuskaa, kovan kohtalon kirvoittamia säkeitä.

kukakukin

Miettinen, Krjukov, Mullonen, Wikberg

Inkeriläiset. Kuka kukin on?

Hinta 30 €

Inkeriläiset. Kuka kukin – kirja on ainutlaatuinen kooste inkeriläisten henkilöhistoriaa ja kiinnostaa sekä lähihistorian harrastajia että erityisesti sukututkijoita. Suomalaisten parissa on tuhansia ihmisiä, joiden sukujuuret ulottuvat Inkerinmaalle. Inkeriläiset. Kuka kukin on –teokseen on koottu noin 2 000 inkeriläistaustaisen ja Inkerinmaalla vaikuttaneen henkilön elämäkertatietoja historiallisista ajoista tähän päivään. Suomalaiselle lukijalle monen henkilön inkeriläistausta saattaa jopa olla yllätys. Esimerkiksi Larin Paraske, akateemikko Aale Tynni, Suomen luterilaisen kirkon lähetystyön pioneeri, kirjailija ja utopisti Matti Kurikka ja oopperan pääjohtaja Sulo Räikkönen olivat Inkeristä lähtöisin.

Inkerinmaalla eläneiden lisäksi kirjassa on mukana henkilöitä, joiden juuret ovat Inkerissä: Inkerinmaalta karkotettujen vanhempien muualla Venäjällä, Suomessa, Virossa Ruotsissa asuvia jälkeläisiä, jotka ovat tulleet tunnetuiksi jollakin elämänalueella tai antaneet muuten merkittävän työpanoksensa inkeriläisenkulttuurin hyväksi.

10 vuoden urakoinnin jälkeen syntyi kovakantinen, 400-sivuinen teos, jossa on lähes 900 kuvaa. Kirjan on kustantanut Inkerin kulttuuriseura. Kirja tarjoaa Suomen ja Inkerin historiasta kiinnostuneelle sekä sukututkijoille runsaasti tietoa.

Mooses Putro. Mestari auran kurjesta 20 €

putrokirjaMooses Putro (30.10.1848–24.11.1919) oli yksi Inkerin kulttuurin valovoimaisimpia vaikuttajia. Hän oli ihminen, joille mikään inhimillinen ei tuntunut olevan vierasta. Putro sävelsi ja soitti, kirjoitti runoja ja toimitti lehteä. Hänen aloitteestaan syntyi myös inkeriläisiä yhdistävä laulujuhlaperinne.  Mooses Putro valmistui vuonna 1863 perustetun Kolppanan seminaarin en

simmäiseltä vuosikurssilta opettajaksi, kanttoriksi ja urkuriksi. Samalla hän liittyi tuolloin vielä varsin vähälukuiseen inker

iläiseen sivistyneistöön, jonka ylevänä tavoitteena oli kansan sivistystason nostaminen ja kansallistunteen herättäminen. Putron panos Inkerin kulttuurille on ylittämätön.

Mooses Putro. Mestari auran kurjesta – kirja kertoo Putron elämästä ja tuotannosta sellaisena kuin se  peilautuu aikalaisten kirjoituksista ja kerrotuista  tarinoista. Kirjassa kerrotaan myös veljesten elämästä ja siitä, miten raja erottaa ja määrittelee ihmisten kohtaloita.

satulipas

Inkerin satulipas

Inkerin kulttuuriseura, 2001

Hinta 15 €

Inkerin satulipas on kokoelma Inkerinmaalta eri aikoina talteen kerättyjä satuja, tarinoita ja loruja. Joidenkin satujen rungot ovat peräisin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistosta ja loruja on poimittu Suomen kansan vanhoista runoista. Osa saduista on myös uudempaa perua. Kirjan on toimittanut Helena Miettinen ja kuvittanut Age-Elisa Uusma.

Sadut ja tarinat ovat osa sitä kulttuuriperinnettä, joka välittyi aikaisemmin suusta suuhun, aikuisilta lapsille, mutta myös aikuisten kesken. Inkerissä suullinenkin perinneketju pääsi katkeamaan 1900-luvulla, kun suomalaisuudesta tuli entisessä Neuvostoliitossa vainon kohde. Suomen kieli ja kulttuuri kiellettiin ja niiden harjoittamisesta rangaistiin. Satulippaan yhtenä tehtävänä onkin tuoda nykyisille inkeriläispolville näkyväksi omaa kadoksissa ollutta kulttuuriperinnettä.

toinen-siipi

Toinen siipi vettä viersi, toinen taivasta tavoitti 10 €

Inkerin kulttuuriseuran (1993-2016) historia tiiviinä pakettina. Kirja antaa ainutlaatuisen kuvauksen inkeriläiseen lähihihistoriaan aikalaisten näkemänä ja kokemana.

Toivo Flink – Eeva Mäkilä

aapinen2

Inkerin lasten oppikirja

Hinta 10 €

Inkerin lasten oppikirja on erityisesti inkeriläisnäkökulmasta suunniteltu alkeislukemisto, joka sopii myös suomen kieltä opettelevien aikuisten käyttöön. Upea kuvitus on Liili Motusten. Kirjassa tutustutaan myös inkeriläiseen kulttuuriin ja kulttuurihenkilöihin. Inkerin kulttuuriseura 1995.

Kuvitus Liili Motuste

Eevertkivekasti Pärnänen

Antti Kivekäs I – II

Hinta 5 € osa.

Eevertti Pärnäsen vauhdikas historiallinen romaani vie lukija Isonvihan -aikaiseen Inkeriin. Inkeriläinen talonpoika Antti Kivekäs taistelee urheasti Ruotsi-Suomen puolesta venäläisiä vastaan.

Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran 1920-luvulla ja joutui myöhemmin kiellettyjen kirjojen joukkoon. Nykypäivän lukija pääsee Antti Kivekkään mukana tutustumaan kolmen sadan vuoden takaiseen elämään Inkerin Järvisaarella.Inkerin kulttuuriseura 1995.

Pekka Wikberg

Inkerinmaan kasvattajia, Toikat Hietamäeltä

Hinta 20 €

wikbergPekka Wikbergin kirjoittamassa kirjassa Inkerinmaan kasvattajia, Toikat Hietamäeltä kerrotaan Hietamäen alueen ja lähiympäristön tapahtumista ennen vallankumousta. Punaisena lankana kulkee Toikan suvun tarina, mutta myös muiden alueen merkkihenkilöiden elämää tuodaan esille. Henkilöhakemisto käsittää useita satoja inkeriläisiä. Inkerinmaan kasvattajia, Toikat Hietamäeltä” on siis varsin merkittävä käsikirja ja hakuteos, joka valottaa inkeriläistä historiaa ja kulttuuria. Se on myös huomattava apuväline omien inkeriläisten juurten tutkimiseen.