Tyrön kirkonkylä

Tyrön vanhan pappilan sali

Tyrön vanhan pappilan sali